AIR4ThAI
Technology

Air4Thai เว็บไซต์ที่ส่งตรงข้อมูลมาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย

ปัจจุบัน เนื่องจากโลกได้เข้ามาสู่ยุคแห่งอุตสาหกรรม และ เทคโนโลยี รวมทั้งประเทศไทยเองด้วย สังเกตได้จากการเติบโตของระบบอุตสาหกรรม อย่างโรงงานต่าง ๆ ที่ผุดขึ้นมาแทบทุกมุมเมืองทั่วประเทศ ปัญหาที่ตามมาจากการเติบโตของระบบอุตสาหกรรม ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างหนึ่งก็คือ มลพิษทางอากาศ และ ฝุ่นละอองในอากาศ โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่อากาศมีความชื้นต่ำทำให้ฝุ่นละออง และ มลพิษกระจายตัวได้ดีกว่าปกติ ดังนั้นวันนี้ PICO จึงมาแนะนำ เว็บไซต์ Air4Thai เว็บไซต์จากกรมควบคุมมลพิษของประเทศไทย ที่รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศ มานำเสนอให้กับประชาชน เพื่อที่จะสามารถรับมือกับระดับมลพิษ และ ฝุ่นละอองที่มีระดับสูงจนส่งผลต่อสุขภาพได้ ซึ่งในเว็บ Air4Thai นอกจากจะมีข้อมูลที่ส่งตรงจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแล้ว ก็ยังมีข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น แผนที่คุณภาพอากาศ ที่ระบุจุดของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของประเทศไทยเอาไว้ พร้อมทั้งการแสดงข้อมูลเป็นสีต่าง ๆ ที่บ่งบอกความอันตรายของคุณภาพอากาศในเบื้องต้น ประกอบไปด้วย 5 สี นั่นเอง ซึ่งวันนี้ PICO นำข้อมูลของสีแต่ละสีมาบอกทุกคนกันว่าแต่ละสีหมายความว่าอะไร   สีฟ้า ที่มีค่า AQI อยู่ที่ 0-25 ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพเลย หรืออยู่ในระดับดีมากนั่นเอง สีเขียว …

Continue Reading