รางวายเวย์
Technology

วิธีการเลือกใช้รางวายเวย์ให้เหมาะสม และปลอดภัย

รางเดินสายไฟฟ้า หรือ รางวายเวย์  เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเดินสายไฟทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นในอาคาร ในสำนักงาน หรือในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจุดเด่นของรางก็คือจะช่วยจัดระเบียบสายไฟให้เป็นหมวดหมู่มากกว่าเดิม ดูสวยงามไม่เกะกะ ที่สำคัญก็คือง่ายต่อการซ่อมบำรุงในภายหลัง และยืดอายุการใช้งานของสายไฟให้นานกว่าปรกติ  ถึงแม้ว่ารางเดินสายไฟวายเวย์จะมีประโยชน์ในการเดินสายไฟก็ตาม ในการติดตั้งก็ต้องติดตั้งให้ถูกตามข้อกำหนดที่ทาง วสท. ได้กำหนดเอาไว้ เพื่อให้สายไฟได้ถูกเก็บอย่างถูกต้อง และเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในรางไฟฟ้าด้วย ดังนั้นเราจะมาดูเกี่ยวกับข้อกำหนดของการติดตั้งรางไฟฟ้าวายเวย์กันก่อน ว่าเขาบอกไว้อย่างไรบ้าง  ข้อกำหนดในการติดตั้งรางไฟฟ้าวายเวย์  1.จำนวนสายไม่เกิน 30 เส้น   หมายความว่าจะนวนสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนทั้งหมด จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 30 สายในรางเดียว หากเป็นสายสัญญาณหรือเป็นสายทที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ จะไม่ถือว่าเป็นสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหล  2.พื้นที่ต้องไม่เกิน  หมายความว่าพื้นที่หน้าตัดของสายไฟทั้งหมดในราง จะต้องมีพื้นที่หน้าตัดของสายไฟและฉนวนรวมกันแล้ว ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ภายในรางวายเวย์ ในกรณีที่มีสายไฟเกิน 30 สายขึ้นไป ให้ใช้ตัวคูณลดกระแสบเข้ามาลดจำนวนสาย ซึ่งจะมีวิธีการคำนวณบอกเอาไว้อยู่แล้วในส่วนนี้  3.ใช้งานในที่เปิดโล่ง  เพราะส่วนใหญ่การใช้งานรางไฟฟ้าวายเวย์ จะใช้กับสายไฟขนาดใหญ่อย่างเช่นในโรงงานหรือในอาคาร ดังนั้นการติดตั้งจึงต้องติดตั้ง รางวายเวย์  ในพื้นที่โล่งเท่านั้น เพื่อให้สะดวกในการซ่อมบำรุงหรือติดตั้ง จะได้เข้าถึงได้ตลอดเวลา  4.ห้ามติดตั้งในพื้นที่โล่ง  รางไฟฟ้าวายเวย์เหมาะกับการติดตั้งในที่ร่มเท่านั้น ไม่เหมาะกับการติดตั้งในที่แจ้งหรือที่โล่ง อย่างเช่นที่ที่เสี่ยงเกิดอันตรายทางกายภาพกับราง ไม่เหมาะที่จะติดตั้ง เพราะเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับราง และสายไฟนางได้  5.กรณีที่ต้องใช้ในที่โล่ง  หากจำเป็นต้องใช้รางไฟฟ้าวายเวย์ติดตั้งในที่โล่ง รางที่ใช้ควรจะเป็นรางที่สามารถกันฝนได้เท่านั้น ไม่ควรใช้รางชนิดเดียวกันกับที่ติดตั้งในที่ร่ม เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  …

Continue Reading
เกียร์เซอร์โว
Technology

หลักการทำงานของเกียร์เซอร์โว

เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่ง หน้าที่หลักของเซอร์โวมอเตอร์คือจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมความเร็ว แรงบิด ของเครื่องจักรในโรงงาน โดยการทำงานของตัว เกียร์เซอร์โว หรือมอเตอร์เซอร์โวนี้จะทำงานได้ ต้องอาศัยการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ก่อน เพื่อใช้เป็นคำสั่งสำหรับควบคุมตัวเซอร์โวมอเตอร์  โดยทั่วไปเซอร์โวมอเตอร์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ DC Servo Motor และ AC Servo Motor และยังแบ่งลักษณะของเซอร์โววมอเตอร์ออกได้อีกดังนี้คือ  ชนิดที่มีแปรงถ่าน ลักษณะจะเหมือนกันมอเตอร์ดีซีทั่วไป คือจะใช้แปรงถ่านและขดลวดคอมมิวเตอร์  ชนิดที่ไม่มีแปรงถ่าน จะใช้ลดลวดถาวรเข้ามาแทนที โดยตัว AC Servo มีทั้งแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส  ขั้นตอนการทำงานของเกียร์เซอร์โว  อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเซอร์โวมอเตอร์ ไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองได้ ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ชนิดอื่นเข้ามาร่วมด้วย ได้แก่  1.คอนโทรลเลอร์ (Controller)  คือตัวที่ใช้สำหรับรับคำสั่งงจากผู้ใช้งานว่าต้องการอยากจะให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ทำงานอย่างไร เช่นการกำหนดความเร็ว กำหนดระยะทาง ตัวคอนโทรลเลอร์จะเป็นตัวที่กำหนดการคำสั่งงต่อไปใช้กับเซอร์โวมอเตอร์  2. เซอร์โวไดรฟ์เวอร์ (Servo Driver)  เป็นอุปกรณ์ชิ้นต่อมาที่จะทำหน้าที่รับคำสั่งจากตัวคอนโทรลเลอร์ เพื่อที่จะนำมากำหนดค่าต่างๆ ให้สมารถสั่งการกับเซอร์โวมอเตอร์ได้ หลายท่านอาจจะคิดว่าทำไมถึงต้องใช้ตัวเซอร์โวไดรฟ์ด้วย ไม่ป้อนคำสั่งโดยตรงกับให้กับตัวเซอร์โวมอเตอร์ไปเลย จะบอกว่าเราไม่สามารถทำได้ เนื่องจากค่าที่ใช้ในการป้อนข้อมูลให้กับตัวคอนโทรลเลอร์ ไม่ใช้เป็นค่าเดียวกันที่ป้อนจากเซอร์โวไดร์ฟ   หลังจากที่ได้รับคำสั่งจากคอนโทรลเลอร์มาแล้ว เซอร์โวไดร์ฟจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนค่าและกำหนดความเร็ว แรงบิด และตำแหน่งของการเคลื่อนที่ใหม่ จากนั้นจึงจะส่งไปยังตัวเซอร์โวมอเตอร์ต่อไป ฉะนั้นหากต้องใช้เซอร์โวมอเตอร์ จำเป็นจะต้องใช้ตัวเซอร์โวไดร์ฟด้วยเสมอ  3. เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)  เป็นอุปกรณ์ในขั้นสุดท้ายที่รับคำสั่งมาจากเซอร์โวไดร์ฟ หน้าที่หลักของ เกียร์เซอร์โว หรือเซอร์โวมอเตอร์ จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเคลื่องจักรตามที่ได้ป้อนข้อมูลเอาไว้จากคอนโทรลเลอร์มาในครั้งแรก นอกจากจะทำงานตามคำสั่งแล้ว เซอร์โวมอเตอร์ยังทำหน้าที่ในการส่งค่าต่างๆ กลับไปยังตัวเซอร์โวไดร์ฟเวอร์ด้วย ว่าการทำงานของเซอร์โวไดร์ฟ ทำงานเป็นปรกติหรือไม่  เช่น …

Continue Reading
leased line bandwidth
Technology

เน็ตบ้านไม่แรง แก้ไขยังไง

เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะเคยประสบปัญหาเหล่านี้ กับปัญหาเน็ตกระตุก เน็ตช้า หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่คงที่ ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งสร้างความหงุดหงิดรำคาญให้กับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอยู่ไม่น้อยเลย ซึ่งสาเหตุของปัญหาเน็ตช้านั้น มีหลากหลายสาเหตุ อาจไม่ได้อยู่ที่ตัว leased line bandwidth เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกประกอบหลาย ๆ จุด วันนี้เราขอแนะนำวิธีแก้ไขเน็ตช้า ที่อยากให้ลองนำไปทำตามดู แก้ไขเน็ตบ้านไม่แรง ทำยังไง? เช็กการตั้งค่าของ Router Router เป็นตัวกลางที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ้านได้ ซึ่งบางครั้งการที่เน็ตช้าก็มีสาเหตุมาจากมีใครสักคนเผลอไปตั้งค่า Router ใหม่ หลังจากที่ช่างได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยไปแล้ว หรืออาจลืมเปลี่ยนรหัสให้ยากขึ้นเพื่อป้องกันการลักลอบใช้ จนส่งผลให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าลง หากเน็ตช้า ลองรีเซ็ตตัว Router ดูสักครั้ง แล้วเปลี่ยนรหัสการเข้าถึง จากนั้นก็อย่าลืมแจ้งทุกคนในบ้านให้รู้โดยทั่วกัน ตำแหน่งที่ติดตั้ง Router ตำแหน่งสำหรับการติดตั้งตัว Router นั้นก็สำคัญเช่นกัน เพราะมันหมายถึงประสิทธิภาพในการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปได้ทั่วถึง และคนในบ้านสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่สะดุด ซึ่งไม่ควรอยู่ตรงมุมอับของบ้าน และไม่ควรอยู่ติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น ไมโครเวฟ, ตู้เย็น เพราะอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนกัน และส่งผลให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าลงนั่นเอง ไวรัส ไวรัส คือสิ่งที่อาจติดมาจากการเล่นเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย หรือการดาวน์โหลดไฟล์ต่าง …

Continue Reading
AIR4ThAI
Technology

Air4Thai เว็บไซต์ที่ส่งตรงข้อมูลมาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย

ปัจจุบัน เนื่องจากโลกได้เข้ามาสู่ยุคแห่งอุตสาหกรรม และ เทคโนโลยี รวมทั้งประเทศไทยเองด้วย สังเกตได้จากการเติบโตของระบบอุตสาหกรรม อย่างโรงงานต่าง ๆ ที่ผุดขึ้นมาแทบทุกมุมเมืองทั่วประเทศ ปัญหาที่ตามมาจากการเติบโตของระบบอุตสาหกรรม ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างหนึ่งก็คือ มลพิษทางอากาศ และ ฝุ่นละอองในอากาศ โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่อากาศมีความชื้นต่ำทำให้ฝุ่นละออง และ มลพิษกระจายตัวได้ดีกว่าปกติ ดังนั้นวันนี้ PICO จึงมาแนะนำ เว็บไซต์ Air4Thai เว็บไซต์จากกรมควบคุมมลพิษของประเทศไทย ที่รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศ มานำเสนอให้กับประชาชน เพื่อที่จะสามารถรับมือกับระดับมลพิษ และ ฝุ่นละอองที่มีระดับสูงจนส่งผลต่อสุขภาพได้ ซึ่งในเว็บ Air4Thai นอกจากจะมีข้อมูลที่ส่งตรงจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแล้ว ก็ยังมีข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น แผนที่คุณภาพอากาศ ที่ระบุจุดของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของประเทศไทยเอาไว้ พร้อมทั้งการแสดงข้อมูลเป็นสีต่าง ๆ ที่บ่งบอกความอันตรายของคุณภาพอากาศในเบื้องต้น ประกอบไปด้วย 5 สี นั่นเอง ซึ่งวันนี้ PICO นำข้อมูลของสีแต่ละสีมาบอกทุกคนกันว่าแต่ละสีหมายความว่าอะไร   สีฟ้า ที่มีค่า AQI อยู่ที่ 0-25 ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพเลย หรืออยู่ในระดับดีมากนั่นเอง สีเขียว …

Continue Reading
โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์
Technology

ข้อดีของการใช้โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าคือปัจจัยสำคัญที่สุด สำหรับการทำงานหรือการทำธุรกิจทุกอย่าง การหาลูกค้าถือว่าสำคัญแล้ว แต่การรักษาลูกค้า ในอยู่กับเราไปนาน ทำงานร่วมกันไปนานๆ ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน และต้องจุดนี้ก็ต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่างเข้ามาช่วย รวมทั้งการใช้โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ เข้ามาช่วยในการจัดการด้วย เพราะลำพังเพียงแค่การเก็บข้อมูลด้วยตัวบุคคลเอง หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเองทั้งหมด ก็อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่แม่นยำมากพอ และสมบูรณ์มากพอ โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ หรือ (Customer Relationship Management) จึงเป็นเหมือนกับหัวใจหลัก ของการทำงานยุคใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ตาม ก็ควรจะมีโปรแกรม CRM เข้ามาช่วยด้วย สำหรับข้อดีของการใช้โปรแกรม CRM ก็มีหลายอย่าง ลองมาดูว่าเพราะอะไร เราถึงต้องเลือกโปรแกรมนี้ ในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า -เพิ่มยอดขาย นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแล้ว ด้วยหลักการลูกค้าสัมพันธ์ยังช่วยในการสร้างแบบแผนใหม่ๆ รูปแบบการทำงานใหม่ๆ ในการหาลูกค้าใกลุ่มใหม่ด้วย แถมยังลดต้นทุนในการหาลูกค้าให้น้อยลง และที่สำคัญยังสามารถรักษาลูกค้ากลุ่มเดิม ให้กัลป์มาใช้บริการของเราอีกครั้ง เป็นการสร้างยอดขายที่มากขึ้น และต่อเนื่อง -รักษาลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง การใช้โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ นอกจากจะช่วยในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยในการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุดด้วย เพราะเรามีข้อมูลจากการเก็บพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้าเอาไว้แล้ว ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี หรือพูดง่ายๆก็คือ รู้ใจลูกค้ามากกว่าเดิมนั่นเอง -เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่วาจะเป็นฝ่ายขายหรือทุกฝ่ายในบริษัท จะมีการทำงานที่ง่ายกว่าเดิม มีประสิทธิภาพกว่าเดิม เพราะ …

Continue Reading
เทคโนโลยีที่มาแรงในปัจจุบันนี้
Technology

เทคโนโลยีที่มาแรงในปัจจุบันนี้

                ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีคืออีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดเลยเพราะว่าเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจอย่างมาก ยิ่งเรามีความสนใจและใส่ใจในเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีแก่ตนเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้น การที่เราเก่งทางด้านเทคโนโลยีนั้นจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุด ที่เราไม่ควรมองข้าม เราควรที่จะใส่ใจและให้ความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีหรือไอทีจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลย                 เรื่องของเทคโนโลยีนั้นในตอนนี้กำลังมาแรงอย่างมากเลยเพราะไม่ว่าใครๆก็เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีด้วยกันทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากที่สุดที่เราไม่ควรมองข้ามเราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีจึงจะดีกว่า                 เทคโนโลยีในตอนนี้นั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสำคัญการที่เรารู้จักเทคโนโลยีที่ดีนั้นก็จะทำให้เราได้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะทำอะไรก็มักที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น เรื่องของเทคโนโลยีในตอนนี้กำลังมาแรงอย่างมากที่สุดเพราะว่าหากกล่าวถึงเทคโนโลยีนั้นก็จะเป็นในเรื่องที่ใครๆก็มักที่จะให้ความสนใจเพราะความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นเราก็ควรที่จะต้องมีมากมายด้วยกัน                 ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีหรือIT เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจและใส่ใจอย่างมาก เรื่องทุกเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีจะดีกว่าหากเรามีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆอีกด้วย เทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะให้ความสนใจและความสำคัญจึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด                 ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเลย เรื่องของเทคโนโลยีนั้นเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเพราะการเรียนรู้ที่ดีและเก่งนั้นจะทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้มีปัญญาที่มากยิ่งขึ้นด้วย                 เทคโนโลยีหรือITในตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและพวกแอพพลิเคชั่นต่างๆ และอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามอย่างยิ่งควรที่จะให้ความสนใจและทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการดำรงชีวิตถึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอีกด้วย เรื่องของITจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญและไม่ควรที่จะมองข้ามอย่างที่สุดเลย หากเราไม่เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีเราก็ควรที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นความรู้ให้เรามีแนวทางในการสร้างอาชีพให้ประสบความสำเร็จในด้านเทคโนโลยีหรือIT ได้

Continue Reading
คนรุ่นใหม่ตามให้ทันเทคโนโลยี
Technology

คนรุ่นใหม่ตามให้ทันเทคโนโลยี

เรื่องของเทคโนโลยีในสมัยนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากที่สุดเพราะว่าคนรุ่นใหม่ในตอนนี้นั้นใส่ใจในเรื่องเทคโนโลยีที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรก็มักที่จะประสบความสำเร็จทั้งนั้น เทคโนโลยีบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าการที่มีเทคโนโลยีนั้นก็เพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้อำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย                 เทคโนโลยีหรือที่เรียกว่า IT นั้นเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนต้องให้ความสนใจถึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและเราก็ไม่ควรที่จะมองข้ามด้วย คนรุ่นใหม่ในสมัยนี้มักจะมีความทันสมัยกว้างไกลเราต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีจึงจะเป็นเรื่องที่ดี การที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีหรือ IT นั้นก็เพื่อที่ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็จะพบเจอกับสิ่งที่เราสามารถที่จะอำนวยความสะดวกได้ด้วยกันทั้งนั้น                 เทคโนโลยีหรือ IT ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามหากเรามีการเรียนรู้ที่ดี การเรียนรู้นั้นก็จะทำให้เราเป็นคนที่เก่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย หลายๆอย่างนั้นคือการเรียนรู้ยิ่งเราเรียนรู้เก่งมากขึ้นเท่าไหนก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ในสมัยนี้เราจะต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีเพื่อที่ว่าการที่เราก้าวทันเทคโนโลยีนั้นจะทำให้เราไม่เป็นคนที่อ่อนต่อโลกหรือรู้ไม่เท่าทันคนอื่น                 เรื่องของเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากเลยในสมัยนี้ เทคโนโลยีคืออีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากที่เราไม่ควรจะมองข้าม ยิ่งเราเก่งเรื่องของเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งถือว่าเราเป็นกำไรมากเท่านั้นเพราะการที่เรารู้เรื่องของเทคโนโลยีก็จะทำให้เราเป็นคนที่เก่งและฉลาดมากขึ้นเท่านั้น                 ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ต้องนี่เลยยุคของเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีจะทำให้เราเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ยิ่งเราเก่งเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ก็จะถือว่าเป็นกำไรให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เทคโนโลยีในสมัยนี้เป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในเรื่องของยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มากมาย หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มากมายแล้วนั้นก็จะทำให้เราเป็นคนที่ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์อาจจะทำแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเองก็เป็นได้                 เรื่องเทคโนโลยีหรือไอทีในยุคปัจจุบันสมัยนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากที่สุดเลยที่เราไม่ควรมองข้ามผ่านเราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจจึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เทคโนโลยีหรือไอทีในตอนนี้ราคาอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับเราเลือกที่จะใช้งาน

Continue Reading
IT
Technology

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบันนี้

ในปัจจุบันนี้เรื่องของเทคโนโลยีหรือไอทีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าในยุคสมัยนี้ต้องการเทคโนโลยีด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากที่สุดที่เราไม่ควรมองข้าม การที่เรามีเทคโนโลยีนั้นก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เป็นอย่างดี                 หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นจะเป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจถึงจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราจะได้เปรียบและได้โอกาสที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เรื่องของเทคโนโลยีนั้นในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาทำให้ประเทศของเรามีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเลย                 เทคโนโลยีหรือ ITนั้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเราได้มีการใช้ชีวิตได้สบายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอพพลิเคชั่นก็สามารถที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆในแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สะดวกมากกว่าเดิมก็เป็นได้ เรื่องของเทคโนโลยีนอกจากแอพพลิเคชั่นแล้วก็ต้องมาจากโทรศัพท์มือถือแน่นอนว่าเรื่องของโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องที่ทันสมัยเราจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นต่างๆในมือถือด้วย                 เพื่อให้มือถือของเราเป็นที่น่าพึงพอใจในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเดินทางไปไหนกรที่เรามีมือถือก็จะทำให้เราเป็นคนที่เก่งและเดินทางได้อย่างสะดวกเพราะมีมือถือ เทคโนโลยีที่มาจากแอพพลิเคชั่นที่คนใช้กันเป็นจำนวนมากจะเห็นได้ชัดเลยนั่นคือพวกแอพพลิเคชั่นบอกทาง การบอกทางตามแผนที่นั้นก็เพื่อทำให้เราเดินทางได้สะดวกและเดินทางง่ายไม่เป็นภาระอีกด้วย ไม่เสียเวลาอีกด้วย                 เรื่องของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือกับแอพพลิเคชั่นนั้นจึงเป็นของคู่กันเราควรที่จะให้ความสนใจและความสำคัญอย่างมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือเพราะโทรศัพท์มือถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนในปัจจุบันนี้ใช้กันจำนวนมากและอำนวยความสะดวกให้กับเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว                 คนในสมัยนี้จึงเห็นว่ามือถือนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระไม่มีประโยชน์แต่สำหรับคนที่เข้ามาอยู่ในวงการมือถือแล้วนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่เค้าจะให้ความสนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออย่างมากเพราะจะใช้ในการคุยงาน ติดต่อสื่อสารกันเรื่องงานจะทำให้งานนั้นออกมาดีและมีคุณภาพอย่างมากที่สุดด้วย หากเราไม่มีเทคโนโลยีหรือIT นั้นแน่นอนว่าจะเกิดความลำบากอย่างมากที่สุดเลยเรื่องของเทคโนโลยีนั้นจึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญสำหรับคนวัยกลุ่มใหม่ของยุคสมัยนี้กันอย่างแน่นอน

Continue Reading