โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์
Technology

ข้อดีของการใช้โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าคือปัจจัยสำคัญที่สุด สำหรับการทำงานหรือการทำธุรกิจทุกอย่าง การหาลูกค้าถือว่าสำคัญแล้ว แต่การรักษาลูกค้า ในอยู่กับเราไปนาน ทำงานร่วมกันไปนานๆ ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน และต้องจุดนี้ก็ต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่างเข้ามาช่วย รวมทั้งการใช้โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ เข้ามาช่วยในการจัดการด้วย เพราะลำพังเพียงแค่การเก็บข้อมูลด้วยตัวบุคคลเอง หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเองทั้งหมด ก็อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่แม่นยำมากพอ และสมบูรณ์มากพอ

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ หรือ (Customer Relationship Management) จึงเป็นเหมือนกับหัวใจหลัก ของการทำงานยุคใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ตาม ก็ควรจะมีโปรแกรม CRM เข้ามาช่วยด้วย สำหรับข้อดีของการใช้โปรแกรม CRM ก็มีหลายอย่าง ลองมาดูว่าเพราะอะไร เราถึงต้องเลือกโปรแกรมนี้ ในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า

-เพิ่มยอดขาย นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแล้ว ด้วยหลักการลูกค้าสัมพันธ์ยังช่วยในการสร้างแบบแผนใหม่ๆ รูปแบบการทำงานใหม่ๆ ในการหาลูกค้าใกลุ่มใหม่ด้วย แถมยังลดต้นทุนในการหาลูกค้าให้น้อยลง และที่สำคัญยังสามารถรักษาลูกค้ากลุ่มเดิม ให้กัลป์มาใช้บริการของเราอีกครั้ง เป็นการสร้างยอดขายที่มากขึ้น และต่อเนื่อง

-รักษาลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง การใช้โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ นอกจากจะช่วยในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยในการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุดด้วย เพราะเรามีข้อมูลจากการเก็บพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้าเอาไว้แล้ว ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี หรือพูดง่ายๆก็คือ รู้ใจลูกค้ามากกว่าเดิมนั่นเอง

-เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่วาจะเป็นฝ่ายขายหรือทุกฝ่ายในบริษัท จะมีการทำงานที่ง่ายกว่าเดิม มีประสิทธิภาพกว่าเดิม เพราะ CRM ได้เข้ามาช่วยจัดการระบบ วางแบบแผนอะไรให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย และยังมีข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ทีมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ

-รวดเร็ว เพราะโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ มีการจัดการ มีการวางระบบต่างๆ ที่ทุกฝ่ายในบริษัทสามารถเชื่อมโยบงถึงกันได้ การทำงานจึงเป็นระบบระเบียบมากขึ้น และรวดเร็วกว่าเดิม เพราะเมื่อฝ่ายหนึ่งทำเสร็จ อีกฝ่ายก็สามารถเข้ามารับช่วงต่อได้เลย

-ลดต้นทุน การใช้โปรแกรม CRM ในการเก็บข้อมูลต่างๆ และจัดระเบียบยแบบแผน ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆได้มากขึ้น ไม่ต้องเสียค่าจ้างบุคลากรเข้ามาจัดการ หรือการเก็บข้อมูลต่างๆ เพราะโปรแกรมมีการวางแผนและรายละเอียดต่างๆ อยู่ครบถ้วนอยู่แล้ว เป็นการลดต้นทุนได้ดีที่สุดอีกทางหนึ่ง

-เพิ่มกำไร หากเราทราบถึงความต้องการของลูกคค้า ทราบพฤติกรรมต่างๆ ในการใช้บริการสินค้าของเรา การหาแทนวทางหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการทำกำไรก็จะง่ายขึ้น โดยที่ไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาวางแผนให้เลย โปรแกรมสามารถจัดการออกแบบให้เราได้ทันที

การเลือกใช้โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด สำหรับการทำงานของบริษัทในยุคนี้ ที่มีการแข่งขันสูง และมีการแย่งลูกค้ากันเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการจัดการระบบต่างๆ ในบริษัทให้ดี โอกาสที่จะโดนคู่แข่งแซง และแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไป ก็ง่ายมากขึ้น